Chuyển tới nội dung

Bộ môn Quản lý Đất đai và Bất động sản

01.06.2021

Bộ môn Quản lý Đất đai và Bất động sản được thành lập theo Quyết định số 3886/QĐ-TĐHHN ngày 19/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Quản lý đất đai, có chức năng giúp Khoa thực hiện các nhiệm vụ đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Quản lý đất đai và bất động sản và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công của Khoa, Trường. Bộ môn hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Bộ môn Quản lý Đất đai và Bất động sản được thành lập theo Quyết định số 3886/QĐ-TĐHHN ngày 19/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Quản lý đất đai, có chức năng giúp Khoa thực hiện các nhiệm vụ đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Quản lý đất đai và bất động sản và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công của Khoa, Trường. Bộ môn hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

1

Nguyễn Thị Khuy

Tiến sĩ - Trưởng Bộ môn

10

Trần Thị Hòa

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thị Hải Yến

Tiến sĩ

11

Võ Diệu Linh

Thạc sĩ

3

Trần Thị Thu Hoài

Thạc sĩ

12

Thái Thị Lan Anh

Thạc sĩ

4

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

13

Trần Minh Tiến

Thạc sĩ

5

Hoàng Phương Anh

Thạc sĩ, NCS

14

Đào Văn Khánh

Tiến sĩ

6

Nguyễn Lê Diệu Linh

Thạc sĩ, NCS

15

Lê Thị Lan

Thạc sĩ, NCS

7

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ

16

Lưu Thùy Dương

Thạc sĩ

8

Hoàng Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

17

Nguyễn Thị Lý

Thạc sĩ

9

Bùi Thị Then

Thạc sĩ

18

Vũ Thị Thúy Hảo

Thạc sĩ

 

3. CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

TT

Họ và tên

TT

Họ và tên

I/ Hệ đào tạo Thạc sĩ

1

Phân tích chính sách đất đai

7

Sử dụng đất và kinh tế đất nâng cao

2

Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai

8

Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị

3

Thẩm định giá đất và Bất động sản

9

Chính sách tài chính về đất đai nâng cao

4

Quản lý và kinh doanh Bất động sản

10

Thanh tra, giám sát quản lý sử dụng đất

5

Chuyên đề chuyên ngành 1: Quản lý hành chính về đất đai

11

Chuyên đề chuyên ngành 3: Quản lý đất đai một số nước trên thế giới

6

Chính sách thu hồi đất

12

Luận văn
II/ Hệ đào tạo Đại học

1

Quản lý nhà nước về đất đai

9

Tài chính đất đai

2

Chính sách đất đai

10

Quản lý thị trường bất động sản

3

Thống kê đất đai

11

Dịch vụ công về đất đai

4

Giao đất

12

Chính sách nhà ở

5

Đăng ký đất đai

13

Thực tập tốt nghiệp

6

Thanh tra đất đai và xây dựng

14

Đồ án tốt nghiệp

7

Thực tập Đăng ký thống kê đất đai

15

Chuyên đề quản lý đất đai tổng hợp

8

Định giá đất

 

 

 

4. Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Quản lý Đất đai và Bất động sản

Phòng 605, nhà B - Khoa Quản lý Đất đai, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Số 41, Đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

ĐT: +844.3764.3902/ Fax: +844.3837.0598

Hotline – TS. Nguyễn Thị Khuy: 0986.825