Chuyển tới nội dung

Bộ môn Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai

Bộ môn Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai là bộ môn được thành lập nhằm chịu trách nhiệm giảng dạy, đào tạo các môn liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lục công nghệ 4.0, giảng viên trong bộ môn không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, kỹ năng đảm bảo thiết kế và thực hiện những bài giảng chất lượng, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ ngành quản lý đất đai.