Chuyển tới nội dung

Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm đợt 1 Học kỳ II năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH Tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm đợt 1 Học kỳ II năm học 2022-2023

30.03.2023
KẾ HOẠCHTổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm đợt 1Học kỳ II năm học 2022-2023
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

21.03.2023
THÔNG BÁOTHỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023
Đọc tiếp →
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

13.03.2023
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị...
Đọc tiếp →
QĐ_Về việc buộc thôi học học sinh, sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp vượt quá thời gian đào tạo tối đa của khóa học

QĐ_Về việc buộc thôi học học sinh, sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp vượt quá thời gian đào tạo tối đa của khóa học

15.02.2023
QĐ_Về việc buộc thôi học học sinh, sinh viên đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp vượt quá thời gian đào tạo tối...
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quy Đợt 1 – tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quy Đợt 1 – tháng 3 năm 2023

08.02.2023
THÔNG BÁOVề việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quyĐợt 1 – tháng 3 năm 2023
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quy Đợt 1 – tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quy Đợt 1 – tháng 3 năm 2023

08.02.2023
THÔNG BÁOVề việc tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học chính quyĐợt 1 – tháng 3 năm 2023
Đọc tiếp →
Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự

21.12.2022
- Công ty TNHH hạt giống CP Group Việt nam tuyển dụng:- Số lượng 5 nhân sự.
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 3 – tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy Đợt 3 – tháng 11 năm 2022

06.10.2022
Sinh viên đại học chính quy các khóa: 4, 5, 6, 7, 8; Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình; Đại học liên thông chính quy khóa 9; Cao đẳng chínhquy khóa 15 đã tích lũy...
Đọc tiếp →
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐH12 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐH12 NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

03.10.2022
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy...
Đọc tiếp →
Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 6 chuyên ngành Quản lý đất đai

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 6 chuyên ngành Quản lý đất đai

29.08.2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa và tiến độ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai, ngày 9, 10/7/2022 (lần 1đợt 2) và ngày 28, 29/8/2022 (lần 2 đợt...
Đọc tiếp →
ĐẠI HỘI CHI BỘ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2022 - 2025

16.08.2022
Thực hiện kế hoạch số 711-KH/ĐU ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Trường về kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ trường ĐH...
Đọc tiếp →
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ lần 2 đợt 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ lần 2 đợt 3 năm 2022

15.08.2022
Điều 1. Công nhận 76 học viên cao học khóa 4A, 5B, 6A, 6B đủ điều kiện bảovệ luận văn thạc sĩ lần 2 đợt 3 năm 2022 (Danh sách tại phụ lục kèm theo).Điều 2. Quyết...
Đọc tiếp →
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA (CAO HỌC KHÓA 6, SINH VIÊN KHÓA 8 – KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA (CAO HỌC KHÓA 6, SINH VIÊN KHÓA 8 – KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI)

23.06.2022
Ngày 17/6/2022, Khoa Quản lý Đất đai - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Chương trình sinh hoạt tuần công dân cuối khoá và Toạ đàm với các...
Đọc tiếp →
CHÀO MỪNG NGÀY SINH CỦA BÁC, NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2022 CHI BỘ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN

CHÀO MỪNG NGÀY SINH CỦA BÁC, NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2022 CHI BỘ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÃ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN

18.05.2022
Chào mừng ngày sinh của Bác, Chi bộ giảng viên khoa Quản lý đất đai đã tổ chức chuyến đi về nguồn tim hiểu chiến công của các anh hùng dân tộc.
Đọc tiếp →
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA CÙNG DOANH NGHIỆP  VỚI CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 5, SINH VIÊN KHÓA 7  KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN VÀ MT HÀ NỘI

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA CÙNG DOANH NGHIỆP VỚI CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 5, SINH VIÊN KHÓA 7 KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN VÀ MT HÀ NỘI

31.07.2021
Thứ Năm, ngày 28/7/2021, Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt tuần công dân cuối khoá và Toạ đàm...
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO Về việc nộp đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp - Đợt 2 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO Về việc nộp đơn đề nghị hoãn công nhận tốt nghiệp - Đợt 2 tháng 6 năm 2021

19.07.2021
Căn cứ Thông báo số 1888/TB-TĐHHN ngày 05/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo...
Đọc tiếp →
THÔNG BÁO  Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

08.07.2021
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tổ chức đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành...
Đọc tiếp →