Chuyển tới nội dung

Hồ sơ giảng viên

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Dương Đăng Khôi

TS

KHMT

Trưởng bộ môn

Chi tiết 

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TS

QLĐĐ

Phó trưởng khoa

Chi tiết

3

Phạm Anh Tuấn

TS

QLĐĐ

Trưởng khoa

Chi tiết_E

Chi tiết_V

4

Lê Thị Kim Dung

TS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

5

Nguyễn Thị Hằng

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết

6

Trần Thị Oanh

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

7

Bùi Nguyễn Thu Hà

ThS

Khoa học đất

Giảng viên

Chi tiết 

8

Phạm Thị Mai

ThS

Địa lý TN

Giảng viên

Chi tiết 

9

Đỗ Hải Hà

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

10

Nguyễn Thị Nga

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

11

Nguyễn Thị Huệ

NCS

Địa chính

Giảng viên

Chi tiết 

12

Nguyễn Ngọc Hồng

NCS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

13

Vũ Hải Hà

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

14

Nguyễn Thành Tôn

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết

15

Tạ Minh Ngọc

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết

16

Nguyễn Trọng Trường Sơn

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

 

 

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

STT

CÁC HỌC PHẦN

1

- Cơ sở sinh thái cảnh quan

2

- Phong thủy và cảnh quan môi trường

3

- Sinh thái môi trường đất

4

- Khoa học đất cơ bản

5

- Thổ nhưỡng

6

- Hóa học đất ứng  dụng

7

- Đánh giá đất

8

- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

9

- Quy hoạch sử dụng đất

10

- Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

- Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn

 BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thị Khuy

TS

QLĐĐ

Trưởng bộ môn

Chi tiết

2

Nguyễn Thị Hải Yến

TS

QLDĐ

Phó trưởng khoa

Chi tiết

3

Bùi Thị Then

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

4

Vũ Thị Thu Hiền

ThS

QLDĐ

Giảng viên

Chi tiết 

5

Trần Minh Tiến

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

6

Lê Thị Lan

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

7

Nguyễn Thị Thu Hương

ThS

QLDĐ

Giảng viên

Chi tiết 

8

Võ Diệu Linh

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

9

Thái Thị Lan Anh

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

10

Trần Thị Hòa

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

11

Hoàng Thị Phương Thảo

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

12

Trần Thị Thu Hoài

ThS

Địa chính

Giảng viên

 Chi tiết

13Nguyễn Lê Diệu LinhNCSBất động sản

Giảng viên

Chi tiết
14Lưu Thùy DươngThSQLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết
15Đào Văn KhánhTSQuản lý đất đai, địa chính và quan trắc đất đai Giảng viênChi tiết
16Hoàng Phương AnhNCSQLĐĐGiảng viênChi tiết 
 

17

Nguyễn Thị Lý

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

18

Vũ Thị Thúy Hảo

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

19

Lê Minh Quân

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

 

 

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

STT

CÁC HỌC PHẦN

1

- Giao đất, thu hồi đất

2

-  Đăng ký đất đai

3

- Thống kê đất đai

4

- Tài chính đất đai

5

- Định giá đất đai

6

- Quản lý nhà nước về  đất đai

7

- Thị trường bất động sản

8

- Thanh tra đất đai

9

- Quản lý xây dựng

10

- Lập dự án đầu tư xây dựng

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Department of Infomation Technology in Land Administration)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Vũ Lệ Hà

Tiến sỹ

Địa chính

Phó trưởng bộ môn phụ trách

 Chi tiết

2

Đặng Thanh Tùng

Tiến sỹ

Bản đồ viễn thám

Phó trưởng bộ môn 

Chi tiết 

3

Đào Mạnh Hồng

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết

4

Võ Ngọc Hải

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

5

Bùi Thị Cẩm Ngọc

Tiến sỹ

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

6

Đỗ Như Hiệp

NCS

Bản đồ viễn thám và HTTT địa lý

Giảng viên

 Chi tiết

7

Đinh Thị Thanh Huyền

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

8

Tăng Thị Thanh Nhàn

NCS

Địa chính

Giảng viên

Chi tiết 

9

Đặng Thu Hằng

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

10

Đào Đình Đức

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

 Chi tiết

11

Nguyễn Thị Thảo

ThS

QLĐĐ

Giảng viên

Chi tiết 

12

Trần Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Trắc địa

Giảng viên

Chi tiết 

 

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

STT

CÁC HỌC PHẦN

1

- Cơ sở địa chính

2

- Cơ sở viễn thám

3

- Hệ thống thông tin đất LIS

4

- Hệ thống thông tin địa lý GIS

5

- Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ

6

- Ứng dụng tin học trong đăng ký thống kê

7

- Ứng dụng tin học trong thiết kế kiến trúc

8

- Tiếng anh chuyên ngành

9

-  Bản đồ học