Chuyển tới nội dung

Khoa Quản lý đất đai

Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://qldd1.hunre.edu.vn/
Khoa Quản lý Đất đai

Khoa Quản lý Đất đai

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Tin tức

Triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho sinh viên, học viên đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

Triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho sinh viên, học viên đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

08.05.2020
​​​​​​​Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho sinh viên, học viên đi học trở lại, ngăn chặn phòng ngừa và lây lan của dịch bệnh COVID-19, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho sinh viên, cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường và kịp thời phát hiện xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 (nếu có) để báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, Nhà trường triển khai các hoạt động khai báo y tế cho người học trước khi quay trở lại học.

Thư viện ảnh