Chuyển tới nội dung

Khoa Quản lý đất đai

Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://qldd1.hunre.edu.vn/
Khoa Quản lý Đất đai

Khoa Quản lý Đất đai

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Tin tức

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020

22.04.2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh qua kênh trực tuyến. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 12 tháng 04 năm 2020.Chi tiêt thêm, thí sinh có thể liên lạc với Phòng truyền thông và Tư vấn tuyển sinh của...

Thư viện ảnh