Chuyển tới nội dung

Khoa Quản lý đất đai

Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://qldd1.hunre.edu.vn/
Khoa Quản lý Đất đai

Khoa Quản lý Đất đai

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học đợt 1 - năm 2020

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học đợt 1 - năm 2020

04.06.2020
Căn cứ Thông báo số 1692/TB-TĐHHN ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về điều chỉnh kế hoạch bảo vệ luận văn cho học viên cao học đợt 1 - năm 2020. Nhà trường thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên cao học các chuyên ngành như sau:

Thư viện ảnh