Chuyển tới nội dung

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

26.04.2020

 

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức Đại cương

- Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng.

- Hiểu được các kiến thức về khoa học tự nhiên làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

1.2. Kiến thức Cơ sở ngành

- Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở về kinh tế, quản lý nhà nước về và bất động sản; quản trị kinh doanh về bất động sản.

1.3. Kiến thức chuyên ngành

- Vận dụng và phân tích được các kiến thức kỹ thuật chuyên ngành về những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Bất động sản bao gồm: xây dựng dự án, lập và quản lý dự án về bất động sản, định giá, thẩm định giá, môi giới, tư vấn về bất động sản, xây dựng và quản lý dữ liệu về bất động sản, khai thác và vận dụng đúng hệ thống văn bản pháp luật về quản lý và kinh doanh bất động sản; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan khác để phát triển nghề nghiệp.

1.4. Kiến thức thực tập và đồ án tốt nghiệp

- Vận dụng các kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong quản lý nhà nước về bất động sản tại các cơ quan chuyên ngành, hoặc các công ty kinh doanh và môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản.

1.5. Kiến thức Tiếng Anh và Tin học

- Đạt chuẩn bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương bậc A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu), do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Ngoài ra sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh khi đạt 1 trong các chứng chỉ tương đương từ A2 trở lên theo bảng quy đổi sau:

Khung tham

chiếu CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

Chuẩn

Việt Nam

A2

3.5

400

400

96

40

45 – 64 PET

70 – 89 KET

2

- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch.

- Sử dụng được Internet và một số phần mềm chuyên ngành: Vilis 2.0; Famis; Microstation and Mapping office...

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Áp dụng các văn bản pháp quy và chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản.

- Nắm vững việc tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; biết phân tích, tổng hợp các thông tin liên quan đến công tác quản lý và kinh doanh bất động sản.

- Sử dụng tốt các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản, các phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.

- Có khả năng tổng hợp và giải quyết vấn đề trong công việc chuyên môn sáng tạo, hiệu quả.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và khả năng độc lập trong nghiên cứu và tác nghiệp; giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; có kỹ năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực.

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo để phân tích, tổng hợp và đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản có hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: Giao tiếp cộng đồng, truyền đạt thông tin; soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết, ứng xử giao tiếp về lĩnh vực quản lý và kinh doanh bất động sản; Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.

- Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

3. Phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành sự phân công của lãnh đạo;

- Khiêm tốn, ham học hỏi, tôn trọng mọi người;

- Sống hòa đồng với tập thể, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và giữ gìn đoàn kết trong đơn vị.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Gương mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định của pháp luật về quản lý và kinh doanh bất động sản; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nơi làm việc;

- Thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử và trang phục phù hợp;

- Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải;

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

Bài viết khác