Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Pictures\tuan.png


Phạm Anh Tuấn

Chức vụ

Trưởng Khoa

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại

0912502619

Email

patuan@.hunre.edu.vn

 

Description: yen1


Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại

0977891369

Email

nthyen@hunre.edu.vn

 

Description: hanh1


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Học vị

Tiến sĩ

Số điện thoại

0934447788

Email

nthhanh.qldd@hunre.edu.vn