Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

Description: C:\Users\Manh ICD\Pictures\tuan.png


Phạm Anh Tuấn

Chức vụTrưởng Khoa
Học vịTiến sĩ
Số điện thoại0912502619
Emailpatuan@.hunre.edu.vn

 

Description: yen1


Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụPhó Trưởng Khoa
Học vịTiến sĩ
Số điện thoại0977891369
Emailnthyen@hunre.edu.vn

 

Description: hanh1


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụPhó Trưởng Khoa
Học vịTiến sĩ
Emailnthhanh.qldd@hunre.edu.vn