Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO Về việc tổ chức hội thảo quốc tế năm 2023 “Geospatial Integrated Technologies for Natural Hazards and Environmental Problems” tên tiếng Việt: Công nghệ tích hợp địa không gian với các tai biến thiên nhiên và những vấn đề về môi trường

01.11.2023

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác