Chuyển tới nội dung

CHI BỘ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

26.04.2020

 

Phát biểu khai mạc đại hội Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Quản lý đất đai cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Đảng bộ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ đánh giá côngtác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị được coi trọng. Công tác giảng dạy, quản lý sinh viên được quan tâm đúng mức và có nhiều cải tiến trên nhiều phương diện. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế bước đầu được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh, tạo được một số chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ đi vào nề nếp. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức được ổn định và nâng cao.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, hiệu quả của Chi uỷ; sự điều hành năng động, sáng tạo của lãnh đạo đơn vị; sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Khoa Quản lý đất đai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phó, tạo được những ấn tượng tốt đẹp trong các đơn vị của nhà trường và học viên, sinh viên.

Với những kết quả đạt được, Chi bộ và tập thể Khoa Quản lý đất đai đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ. Đại hội thảo luận và thống nhất ý chí biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản trên các lĩnh vực, cụ thể:

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và sức chiến đấu của đảng viên nhằm không ngừng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 04-NQ/TW ngày về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học;  nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời kỳ đổi mới; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện có hiệu quả nội dung củaChỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đại hội thống nhấtHệ thống chỉ tiêuphấn đấu trong nhiệm kỳ mới:

- Đảm bảo 100% đảng viên tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đăng ký tham gia các chương trình tự học, tự bồi dưỡng.

- Đảm bảo 100 % đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và ngành Tài Nguyên và Môi trường.

- Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 10% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có đảng viên vi phạm tư cách. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, được nhận Giấy khen của Đảng ủy Trường và Đảng ủy Bộ.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp thêm từ 3 đảng viên trở lên.

- Hàng năm tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ đầy đủ, sinh hoạt chuyên đề mang tính sáng tạo, hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ phấn đấu tổ chức 1 -2 buổi dã ngoại về nguồn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng bộ Hoàng Anh Huy ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hiện nay đặc biệt là trong công tác tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Trường khoa Quản lý đất đai được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Khoa Quản lý đất đai giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Đỗ Hải Hà giữ chức chi ủy viên.

Nhận nhiệm vụ chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Anh Tuấn thay mặt chi ủy khẳng định sự quyết tâm, hứa sẽ nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.

Đại hội cũng bầu 06 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số hình ảnh trong Đại hội