Chuyển tới nội dung

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – HUNRE.

09.05.2020

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI – HUNRE.

 

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo thì hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất tại bất cứ một cơ sở giáo dục đại học nào. Đào tạo và NCKH là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, là nhiệm vụ cơ bản và chiến lược nhằm đáp ứng được sứ mạng cũng như mục tiêu giáo dục và phát triển tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nói chung và Khoa Quản lý Đất đai nói riêng.

Trong bối cảnh hiện nay, ngoài chức năng giảng dạy, giáo viên thuộc Bộ môn Quản lý đất đai và Bất động sản luôn tích cực tham gia các hoạt động NCKH. Đây là một trong những biện pháp quan trọng – bắt buộc – cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội và đáp ứng được sứ mạng, tầm nhìn của Trường và Khoa.

Kể từ ngày thành lập đến nay, các giảng viên bộ môn Quản lý đất đai và Bất động sản luôn tích cực tham gia NCKH. Các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn cho giảng viên, hỗ trợ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo. Cùng với đó, các giảng viên cũng tích cực tham gia và viết giáo trình, tài liệu học tập; có các công trình, bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo. Kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên tại bộ môn được cụ thể hóa như sau:

 

TT

Công trình nghiên cứu

Nơi công bố

Năm công bố

Tác giả

I

Giáo trình

 1.  

Định giá đất

Trường CĐ TN&MT Hà Nội

2007

Nguvễn Thị Khuy

 1.  

Địa lý kinh tế Việt Nam

Trường CĐ TN&MT Hà Nội

2007

Hoàng Thị Phương Thảo

 1.  

Thuế Nhà đất

Trường CĐ TN&MT Hà Nội

2007

Bùi Thị Then

 1.  

Kinh tế đất và xây dựng

Trường CĐ TN&MT Hà Nội

2008

Nguvễn Thị Khuy

 1.  

Định giá đất

Trường ĐH TN&MT Hà Nội

2014

Trịnh Hữu Liên, Phạm Anh Tuấn,Nguvễn Thị Khuy

 1.  

Phân tích chính sách đất đai

Trường ĐH TN&MT Hà Nội

2015

Nguyễn Thị Hải Yến

 1.  

Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trường ĐH TN&MT Hà Nội

2016

Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Xuân Biên

 1.  

Tài chính đất đai

NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam

2020

Nguyễn Thị Khuy,

Hoàng Thị Phương Thảo (đồng chủ biên),

TS. Nguyễn Văn Bài,

ThS. Bùi Thị Then

II

Đề tài nghiên cứu khoa học

 1.  

Nghiên cứu thực trạng và đxuât giải pháp nâng cao tính công khai và minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với Luật đất đai năm 2013

Đề tài cấp Bộ

2018

Nguvễn Thị Khuy

 1.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng đất hiệu quả, bền vững

Đề tài cấp cơ sở

2013

Nguyễn Thị Hải Yến

 1.  

Tìm hiểu và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng các công trình công cộng tại khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Đề tài cấp cơ sở

2015

Vũ Thị Thu Hiền

 1.  

ng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm phục vụ quản lý nhà nước về đất đai

Đề tài cấp cơ sở

2016

Nguyễn Thị Hải Yến

 1.  

“Nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền: thừa kế, cho tặng và quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất  theo luật đất đai 2013” mã số 13.01.18.M.01

Đề tài cấp cơ sở

2018

Bùi Thị Then

 1.  

“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở”, mã số 13.01.18.M.18

Đề tài cấp cơ sở

2018

Nguyễn Thị Hải Yến

 1.  

Đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật đất đai hiện hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Đề tài cấp cơ sở

2014

Hoàng Thị Phương Thảo

 1.  

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Đề tài cấp cơ sở

2016

Thái Thị Lan Anh

 1.  

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Đề tài cấp cơ sở

2016

Hoàng Thị Phương Thảo

 1.  

Đánh giá tác động của công tác thu hồi đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Đề tài cấp cơ sở

2016

Khoa Quản lý đất đaiKhoa Quản lý đất đai
Điện thoại: 0912502619 - 0977891369
Email: khoaqldd@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Phòng B.603, 41A đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: https://qldd.hunre.edu.vn