Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn cài đặt VILIS

26.04.2020

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thể tự cài đặt phần mềm trên máy tính cá nhân, Bộ môn Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai xây dựng video hướng dẫn chi tiết theo đường link:

https://www.youtube.com/embed/1u1YCdS4Oro&t=31s