Chuyển tới nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển

18.04.2020

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành lập ngày 23 tháng 08 năm 2010 theo quyết định số 1583 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhà trường có truyền thống đào tạo hơn 60 năm. Tiền thân là Trường Sơ cấp Khí tượng. Đến nay,Trường là cơ sở đào tạo đa ngành với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở trình độ đại học, cao đẳng...từ trung ương, địa phương, các doanh nghiệp đến cộng đồng.

Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 12 Khoa, 03 Bộ môn, 09 Phòng chức năng và 01 Ban, 08 Trung tâm và một Trạm y tế với hơn 8.000 sinh viên, học viên ở các trình độ khác nhau. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên của Nhà trường là 541 với 391 Giảng viên, trong đó có 11 Phó Giáo sư, 66 Tiến sỹ, 290 Thạc sỹ (88 NCS) và 24 Cử nhân.

Hiện tại, Trường đang đào tạo ở bậc Đại học với 16 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Khí tượng thủy văn biển; Kế toán; Quản lý tài nguyên nước; Kỹ thuật trắc địa bản đồ; Quản lý đất đai; Khí tượng học; Thuỷ văn; Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên môi trường; Kỹ thuật địa chất; Quản lý biển; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học đất; Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

           Hiện nay, Trường đào tạo thạc sĩ với 5 ngành: Khoa học Môi trường; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Thuỷ văn; Quản lý Đất đai; Khí tượng và Khí hậu học. Dự kiến, Trường sẽ đào tạo 2 ngành mới: Quản lý Môi trường và Kế toán.