Chuyển tới nội dung

Đại hội Chi bộ Sinh viên Quản lý đất đai và Trắc địa bản đồ - Thông tin địa lý nhiệm kỳ 2020 – 2022

05.05.2020

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ; đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đồng chí là Bí thư Liên chi đoàn khoa Quản lý đất đai và khoa Trắc địa bản đồ - Thông tin địa lý.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn chúc mừng Chi ủy mới của chi bộ

Đại hội đã diễn ra trong không khí long trọng, vui tươi và đoàn kết. Đây là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để hướng tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ đã tổng kết và đánh giá được toàn bộ những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giảng dạy, công tác học tập và công tác phát triển đảng. Bên cạnh đó, đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại do đặc thù của chi bộ là chi bộ sinh viên và là sự kết hợp giữa hai khoa trong trường.

 Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản trên các lĩnh vực thông qua hệ thống chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể:

- Đảm bảo 100% đảng viên là giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đăng ký tham gia các chương trình tự học, tự bồi dưỡng.

- Đảm bảo 100 % đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và ngành Tài Nguyên và Môi trường.

- Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); không có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp thêm từ 15 đảng viên mới trở lên.

- Hàng năm tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ đầy đủ, sinh hoạt chuyên đề mang tính sáng tạo, hiệu quả cao.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu tổ chức 1 buổi dã ngoại về nguồn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đã góp ý cho Báo cáo chính trị của Chi bộ đồng thời ghi nhận những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và các giải pháp mà chi bộ cần thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng bày tỏ quan điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Chi bộ với Liên chi đoàn của 2 khoa; đồng thời cũng có những đề xuất với Chi bộ trong việc theo dõi, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên của chi bộ.

Về công tác bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Giảng viên khoa QLĐĐ giữ chức vụ bí thư, đồng chí Ngô Thị Mến Thương – Giảng viên khoa TĐBĐ – TTĐL giư chức vụ phó bí thư và đồng chí Đào Đình Đức – Giảng viên khoa QLĐĐ  giữ chức vụ chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu được 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh trong Đại hội

Đồng chí Lê Trung Kiên – Bí thư Đoàn trường, Đồng chí Nguyễn Thành Tôn –Phó bí thư Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn khoa QLĐĐ chúc mừng đại hội.


Toàn thể đảng viên của Chi bộ hân hoan với thành công của Đại hội

Bài viết khác