Chuyển tới nội dung

Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai tổ chức sinh hoạt chuyên đề

11.06.2021

Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào các mặt công tác của chi bộ

Để phổ biến và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ của chi bộ,thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021, sáng ngày 11/6/2021, Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào các mặt công tác của chi bộ”.

Do tình hình dịch bệnh Covid19 còn diễn biến phức tạp, buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm trực tuyến với sự chủ trì của đồng chí Phạm Anh Tuấn (Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Quản lý đất đai).

Chi bộ vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác sinh viên, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Bí thư Chi bộ Sinh viên Quản lý đất đai – Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham gia đông đủ.

Ảnh: Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc, giới thiệu khái lược mục đích, ý nghĩa buổi sinh hoạt chuyên đề và nội dung Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí được Chi bộ phân công xây dựng tham luận  về việc vận dụng Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào trong thực tiễn công tác của chi bộ đã trình bày các bản tham luận của mình.

Đồng chí Bùi Thị Cẩm Ngọc đã trình bày tham luận Vai trò của chi uỷ trong công tác phát triển và đa dạng hoá các hình thức đào tạo ngành quản lý đất đai gắn với thực tiễn đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương thức giảng dạy, đa dạng hóa ngành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh: Đ/c Bùi Thị Cẩm Ngọc trình bày tham luận

Tiếp theo, đồng chí Bùi Nguyễn Thu Hà đã trình bày tham luậnXây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết”. Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai được đánh giá là một trong những chi bộ vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong nhiều năm qua, chi bộ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều giấy khen của Đảng bộ cấp trên. Có được những thành tích đó là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ. Đồng thời vài trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trong công tác chính trị, công tác chuyên môn.

Ảnh: Đ/c Bùi Nguyễn Thu Hà trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến đã trình bày tham luận Giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng viên trong chi bộ”. Công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường quản lý đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các chi bộ; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy,  và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi đảng viên; ngăn ngừa đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng đã đề xuất các giải pháp, kế hoạch của Chi ủy, Chi bộ trong công tác quản lý đảng viên của chi bộ.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến trình bày tham luận “Giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Chi bộ Giảng viên Quản lý đất đai”

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, các đồng chí đảng viên đã sôi nổi nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong công tác của chi bộ và của khoa. Một trong những giải pháp quan trọng được đa số đảng viên tán thành là mỗi đảng viên tự ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong xây dựng chi bộ, tự học tập nâng cao trình độ, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống để xây dựng tập thể vững mạnh. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phát huy được tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ảnh: Các đồng chí Đảng viên sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ ngày một phát triển. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh Chi bộ cần chuẩn bị tâm thế, kế hoạch trong điều kiện Nhà trường chuyển sang hình thức tự chủ. Đồng thời Chi bộ cần xây dựng chương trình (kế hoạch hành động) thực hiện Nghịquyết Đại hội các cấp bộ đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã thay mặt cấp ủy Chi bộ tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp của đảng viên, đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, vận dụng sáng tạoNghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng Chi bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh./.

Bài viết khác