Chuyển tới nội dung

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA CH3AQĐ VÀ CH4AQĐ

07.06.2020

Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ được xem là công trình tổng kết cho những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên khi đào tạo ở bậc thạc sĩ. Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, vào ngày 06, 07 tháng 6 vừa qua, Khoa Quản lý đất đai đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học khóa CH3AQĐ và CH4AQĐ. Thông qua buổi bảo vệ luân văn, các học viên báo cáo những thành quả học tập và nghiên cứu, đồng thời khẳng định kết quả quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của các học viên.


 

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lần này có 27 học viên được chia thành các hội đồng với sự tham gia đánh giá của các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành tại các đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai    

 

Qua quá trình học tập và nghiên cứu, được sự hướng dẫn của các Giảng viên, các học viên đã đã tự tin trình bày nội dung luận văn của mình.

Sau phần trình bày của các học viên, Hội đồng khoa học đã tiến hành phản biện, nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn của các học viên. Các học viên cũng được góp ý chi tiết về nội dung, hình thức trình bày để hoàn thiện luận văn của mình. Nhiều đề tài được nhận xét tốt về khả năng nghiên cứu vấn đề thông qua các phân tích gắn liền với thực tế tại các đơn vị công tác của các học viên. Nhìn chung các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của các đề tài; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách chi tiết, sau khi các học viên chỉnh sửa hoàn thiện sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho sinh viên, học viên ngành Quản lý đất đai và ngành Bất động sản các khóa tiếp theo. 

Bài viết khác