Chuyển tới nội dung

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐỢT 1 NĂM 2021

18.02.2021

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai với tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ (khối kiến thức chung 6TC; kiến thức cơ sở và chuyên ngành 42TC; luận văn tốt nghiệp 12TC) nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác,có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong quản lý đất đai một cách có hiệu quả. Hiểu rõ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và có khả năng vận dụng thành thạo các chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý đất đai.

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật của đất nước; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Hình thức, môn thi tuyển:

- Hình thức tuyển sinh:Thi tuyển

- Môn thi tuyển:Ngoại ngữ (Tiếng Anh); Môn cơ sở ngành (Quản lý nhà nước về đất đai); Môn chủ chốt ngành (Chính sách đất đai).

3. Đối tượng dự tuyển

Tất cả thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần tại quyết định số 1076/QĐ-TĐHHN ngày 24/3/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trường hợp đối với các văn bằng thuộc ngành gần thí sinh phải được học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào (Ngành gần nhóm 1 học bổ sung 6 TC, ngành gần nhóm 2 học bổ sung 12 TC và ngành gần nhóm 3 học bổ sung 18 TC).

4. Hình thức và thời gian đào tạo

          - Hình thức đào tạo: Chính quy

          - Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm, học thứ 7 và Chủ nhật

5. Thời gian nộp hồ sơ, hướng dẫn ôn tập và địa điểm tuyển sinh

* Thời gian nhận hồ sơ

- Phát hành hồ sơ dự thi: Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 16/3/2021.

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 22/2/2021 đến hết ngày 18/3/2021

* Thời gian học bổ sung kiến thức:Từ ngày 23/01/2021 đến ngày 28/3/2021 học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần; Thứ 7, Chủ nhật học cả ngày. Hình thức học Online.

* Thời gian ôn tập và tổ chức thi dự kiến như sau:

- Thời gian hướng dẫn ôn tập: Từ 05/4/2021 đến 20/4/2021;

- Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 24-25/4/2021;

*  Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký dự thi và mọi chi tiết khác có liên quan thí sinh liên hệ: Phòng đào tạo, phòng 304 nhà B.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: Thầy Tuấn 0912502619 - Cô Hạnh 0934447788 - Cô Yến 0984602628

 

 

 

Bài viết khác